Archiwum dla 20 lipca 2011

Kościół Św. Józefa w Białem

Będąc w okolicach Gostynina warto odwiedzić Kościół w Białem. Został zbudowany w 1636 r. Fundatorem świątyni była wdowa po byłym wojewodzie podolskim M. Krasickim- B. Krasicka. Od roku 1857 kościół należy do parafii Gostynin. W początkowych latach świątynia była drewniana, zbudowana z drewna modrzewiowego. Miała solidne kamienne fundamenty. Zbudowana była na planie krzyża i posiadała wieże z dwoma dzwonami. Świątynia składała się z prezbiterium, nawy, kruchty i dwóch zakrystii. W kościele natomiast były trzy ołtarze: ołtarz główny z obrazem Św. Rodziny oraz dwa ołtarze boczne z obrazami Św. Marii Magdaleny i z obrazem Św. Józefa. W wyniku pożaru 1947 r. kościół spłonął, z którego uratowano zabytkową monstrancje i obraz Chrystusa w Ogrójcu autorstwa S. Segorowa. Obecnie zabytkowe przedmioty znajdują się w kaplicy. Kościół odbudowano, jest obecnie murowaną świątynią nosi nazwę Św. Józefa. W nawie głównej w ołtarzu głównym znajduje się piękny obraz Św. Rodziny.

Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Duninowie

Ciekawym zabytkiem architektury sakralnej jest kościół w Nowym Duninowie. Budowę kościoła współfinansowała rodzina baronostwa Ike.- Duninowskich jak i parafianie. Trwała 9 lat (1901-1910). Świątynie konsekrował w 1911 roku bp. Stanisław Zdzitowiecki. Zbudowana jest w stylu neogotyckim, posiada jedną nawę. Zbudowany z cegły licówki, posiada spadzisty dach i wieże.12.5 m z krzyżem żelaznym. Wieża jest również dzwonnicą. Do kościoła można wejść od frontu wejściem głównym lub mniejszymi wejściami pobocznymi. Ołtarz we wnętrzu kościoła pochodzi z początku XX wieku. Nad ołtarzem widnieje piękny obraz NMP z 1911 roku. Wewnątrz świątyni można podziwiać przepiękna polichromie przedstawiającą scenę nawiedzenia NMP, pochodzi z lat 1955-56, kiedy odnawiano kościół. Wykonana została przez wybitnych artystów K. Drapiewskiego i H. Dzierżanowskiego. W czasie II wojny światowej w roku 1940 kościół zamknięto.

Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła

Pierwszy kocioł w Gostyninie powstał przed rokiem 1439 był to świątynia pod wezwaniem Św. Marcina, w późniejszych latach dobudowano do niego kaplicę pod wezwaniem Św. Anny w XVI w. i kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej w XVII w. W1656 roku został zniszczony przez Szwedów, odbudowę zakończono w 1780 roku. Niestety pożar w 1809 roku zniszczył kościół doszczętnie. Rekonstrukcje i prace odbudowujące trwały do 1840 r. W latach 1890- 1925 stary kościół rozebrano. Wybudowano nową świątynie, której budowę zakończono w 1925 roku, autorem projektu był K. Wojciechowski Był to kościół w stylu neoromańskim. Został rozebrany w latach 1941-1942 przez Niemców.

Obecny kościół postawiony został na fundamentach starego kościoła. Autorem projektu była W. Pieńkowski a inicjatorem samej budowy ks. Józef Gerwatowki. To kościół o konstrukcji żelbetonowej budowę rozpoczęto 1969 roku. Konsekrowany przez biskupa Sikorskiego we wrześniu 1978 roku.

Kościół w Soczewce

Niedaleko Gostynin w miejscowości Soczewka w roku 1906 zbudowano kościół, nad budową czuwał ks. P. Dzieniakowski, pomagali przy budowie również robotnicy z papierni.. Projekt wykonał inżynier Procner pochodzący z Krakowa. W latach ówczesnych kościół należał do parafii Radziwie, do 1925 roku .Była w składzie archidiecezji warszawskiej więc parafie w Soczewce erygował arcybiskup warszawski kard Aleksander Kakowski miało to miejsce 15 grudnia 1921 roku.

Będąc w kościele na pewno zwrócimy wagę NATO, ze jest to kościół jedno nawowy, w stylu neogotyckim posiada trójboczne prezbiterium i neogotycki przepięknym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Równie ciekawa jak i piękna jest polichromii a w kościele autorem jest Władysław Drapiewski. Kościół w czasie II wojny światowej jaki i wiele innych został zamknięty. Proboszcz parafii ks. Józef Kossakowski został rozstrzelony a jego następca aresztowany. W roku 1958 parafia jaki kościół odżyły. W 1997-1999 zbudowano kaplicę zimową.