Zespół dworsko – folwarczny –Sokołów

Przepiękny pałac i równie przepiękny park są atrakcją Sokołowa. Znany pod nazwą Zespół dworsko – folwarczny. Teren ten obejmuje rozległą powierzchnię, w której skład wchodzą dwór i park, podwórze gospodarcze z budynkami gospodarczymi inwentarskimi i kolonia mieszkaniowa

Park założono w połowie XIX wieku przecina go rzeka Skrwa. Piękne stare drzewa parku to dęby i lipy, a z młodszych można podziwiać wiązy, graby, klony, jesiony i topole. Są również krzewy: bzy czarne, róże, karagany, porzeczki i czeremchy. W parku znajdują się dwa stawy :mniejszy we wschodniej części parku drugi większy w zachodniej części. Obecnie do parku włączono teren sadu z aleją grabową. Dwór zbudował Jan Nepomucen Bardziński ok. XVII w. W wiekach późniejszych rozbudowywany. Dworek składa się z dwóch części starszej parterowej oraz nowszej piętrowej oficyny. Dworek posiada trzyosiowy ganek. Nowa cześć budynku posiada balkony. Dach ozdobiony jest łukiem typu barokowego.

Komentarze wyłączone.